Teatr Ziemi Rybnickiej
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

2/DT/RCK/2015 - ZADANIE 1 : DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE CYFROWEGO SYSTEMU KINOWEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO. ZADANIE 2 : DOSTAWA CYFROWEGO PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO Z OBIEKTYWEM

Znak: 2/DT/RCK/2015

ZADANIE 1 : DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE CYFROWEGO SYSTEMU KINOWEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO. ZADANIE 2 : DOSTAWA CYFROWEGO PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO Z OBIEKTYWEM.

 

Data przetargu: 30.01.2015, Osoba prowadząca: Alicja Klimek-Buszko

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2016-03-30 Alicja Klimek-Buszko Archiwizacja
2015-02-11 Alicja Klimek-Buszko Modyfikacja Dodanie załącznika: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na system kinowy
2015-02-06 Alicja Klimek-Buszko Modyfikacja Dodanie załącznika: wybór oferty, odrzucenie - zadanie 2
2015-02-06 Alicja Klimek-Buszko Modyfikacja Dodanie załącznika: wybór oferty - zadanie 1
2015-02-04 Alicja Klimek-Buszko Modyfikacja Dodanie załącznika: Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu 02/DT/RCK/2015 zadanie 1
2015-02-04 Alicja Klimek-Buszko Modyfikacja Dodanie załącznika: Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu 02/DT/RCK/2015 zadanie 2
2015-01-22 Alicja Klimek-Buszko Modyfikacja Dodanie załącznika: SIWZ SYSTEM KINOWY
2015-01-22 Alicja Klimek-Buszko Modyfikacja Dodanie załącznika: 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. adresu strony internetowej Zamawiającego
2015-01-22 Alicja Klimek-Buszko Modyfikacja Dodanie załącznika: 2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
2015-01-22 Alicja Klimek-Buszko Modyfikacja Dodanie załącznika: 3. Informacja dla wykonawców
2015-01-21 Alicja Klimek-Buszko Publikacja
Wyświetleń: 541